Nieuws


12-06-2018

Het Groenflex Hotel in Wateringen (Westland) huisvest bijna driehonderd Polen. Het gelijknamig uitzendbureau heeft het hotel opgezet om de huisvestingproblemen rond Poolse arbeidsmigranten tegen te gaan.

Polen en Roemenen verdringen nauwelijks 'gewone' Nederlanders

De honderdduizenden Oost-Europese arbeidsmigranten zijn belangrijker dan gedacht voor de Nederlandse economie. Hoewel ze inmiddels 1 op de 20 banen voor hun rekening nemen, verdringen ze in praktijk nauwelijks banen van gewone werknemers. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in een nieuwe studie.

In Nederland werken ruim 370.000 arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa (cijfers uit 2016). Deze werkers vullen in totaal 514.000 banen, waarvan ruim de helft uitzendjobs. 


Met hun inzet dragen ze jaarlijks 11 miljard euro bij aan onze welvaart, waarvan na aftrek van loonkosten 5 miljard euro overblijft, 300 euro per Nederlander. Wel staan daar maatschappelijke kosten tegenover als gezondheidszorg, sociale zekerheid en huisvesting. 

De angst dat de Oost-Europeanen - vooral Polen, Roemenen Duitsers, Hongaren en Litouwers - 'banen inpikken' van gewone Nederlanders is grotendeels ongegrond, stelt SEO Economisch Onderzoek oa op grond van interviews met vijf grote werkgevers van arbeidsmigranten.

 ,,De door arbeidsmigranten uitgevoerde werkzaamheden betreffen vooral uitvoerend productiewerk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarvoor volgens deze werkgevers nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te vinden zijn."

Negatieve gevolgen

Het gaat met name om jobs in het Westen en Zuiden van Nederland: in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel, zakelijke dienstverlening, voeding- en metaalindustrie.

Wanneer de vijf bedrijven niet langer zouden kunnen beschikken over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, zouden ze naar eigen zeggen hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen, schrijven de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. ,,Dat heeft negatieve gevolgen voor de regionale bedrijvigheid en de omvang van de regionale productie en het regionale inkomen."

Een voorbeeld is een logistieke dienstverlener in de regio Tilburg en Waalwijk met duizend werknemers. Liefst 90 procent van het personeel komt inmiddels uit Midden- en Oost-Europa, vooral Polen. 

De tekst loopt verder door onder de foto.

Een auto met Pools-kenteken. Veel Oost-Europese migranten komen uit Polen © anp

Slecht imago

Wervingscampagnes om Nederlands personeel te vinden, hebben het bedrijf weinig opgeleverd. ,,Het is niet dat wij geen Nederlandse werknemers willen, we kunnen ze gewoon niet krijgen," citeert SEO de operationale manager. In Noord-Brabant bezit de logistieke branche een slecht imago en  ,,zijn werknemers onvoldoende bereid flexibel beschikbaar te zijn en ontbreekt het aan een goed arbeidsethos."

Volgens de manager zouden een groot deel van de vele daar gevestigde logistieke bedrijven - waaronder Bol.com en Coolblue - hun biezen pakken als ze geen beroep meer op arbeidsmigranten kunnen doen.

De studie van SEO, dat 'onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijven'  doet, is verricht in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de belangenclub van uitzendbureaus. Zij bemiddelen jaarlijks voor circa 120.000 arbeidsmigranten.

Huisvesting nijpend probleem

"We willen best Nederland­se werknemers, maar kunnen ze niet krijgen"

Door SEO geïnterviewde werkgever

Opdrachtgever ABU verwacht dat de vraag naar Oost-Europese arbeidsmigranten komende jaren alleen maar verder zal toenemen. ,,Door de groeiende economie, maar vooral omdat na 2021 onze beroepsbevolking krimpt," zegt directeur Jurriën Koops. 

Hij stelt dat Nederland aantrekkelijk moet blijven voor deze groep werkers. Met name het tekort aan goede huisvesting is momenteel een nijpend probleem. Momenteel is er een tekort aan 100.000 geschikte woonplekken. Het tekort kan leiden tot diverse problemen zoals onveilige huisvesting, huisjesmelkers die werknemers uitzuigen, maar ook een concentratie van Oost-Europeanen in bepaalde woonwijken, wat weer voor spanning zorgt met de reguliere bewoners.

Onlangs werd bekend dat Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel  Poolse en Roemeense werknemers gaan weren om woonwijken leefbaar te houden.

EU beperkt arbeidsmigratie 

Dit voorjaar heeft de Europese Unie overigens een akkoord bereikt om  de tijdelijke arbeidsmigratie deels aan banden te leggen. In principe mag bij detachering nog slechts een jaar in een ander EU-land gewerkt worden, met verlenging van een half jaar. Buitenlandse werknemers die langer blijven hebben recht op loon volgens de CAO. Op die manier moet onder meer uitbuiting van werknemers worden tegengegaan.

Poolse arbeiders op de Poolse Banenbeurs in de Westergasfabriek in Amsterdam. De beurs werd georganiseerd door vakbond CNV Hout en Bouw om Polen te informeren over hun rechten, plichten en het vinden van werk via bonafide uitzendbureaus.

 

Bron: AD.nl

 

 


'Tekort aan huisvesting arbeidsmigranten groter dan ooit'

 

Poolse arbeiders betalen vaak veel voor slechte huisvesting NOS

Het wordt steeds lastiger om voldoende geschikte huisvesting te vinden voor arbeidsmigranten. Dat zegt het Expertisecentrum Flexwonen (EF). Het centrum schat dat er op dit moment een tekort is van 100.000 verblijfplaatsen.

Dat betekent dat een kwart van de ongeveer 400.000 arbeidsmigranten geen verblijfplaats heeft die voldoet aan de minimale eisen. Het gevolg is bijvoorbeeld dat zij in brandonveilige panden wonen of met te veel mensen samenwonen.

Het tekort aan verblijfplaatsen loopt op door de aantrekkende economie; er komen steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland. Tegelijkertijd komt er niet snel genoeg geschikte huisvesting bij. Ook speelt mee dat de kwaliteitseisen voor huisvesting in 2012 zijn opgeschroefd, waardoor minder plekken voldoen.

Het Expertisecentrum Flexwonen deed onderzoek bij verschillende gemeenten. Op basis van die informatie, komen zij tot de schatting dat er zeker 100.000 woningen te weinig zijn. Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel het er exact zijn, omdat een groot deel van de arbeidsmigranten niet ingeschreven staat bij gemeenten.

Hard werkende krachten

Ondernemers die arbeidsmigranten hard nodig hebben, maken zich zorgen. "Voor de BV Nederland is dit een serieus probleem, want arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze bedrijven", zegt Hiddo de Bruin van uitzendbureau AB Oost. Hij heeft recent voor het eerst noodzakelijke krachten moeten weigeren, omdat hij geen geschikt onderkomen vond.

Arbeiders moeten soms twee keer een uur reizen om naar en van hun werk te komen.

Stef van Bladel van uitzendbureau T&S

 

Marinus Hofland uit Maasdijk heeft zo'n 15 tot 30 Polen in zijn kassen werken. "Het zijn hard werkende krachten. Zonder Polen draait mijn bedrijf niet", zegt hij. Zelf heeft hij nog geen probleem om ze te huisvesten, omdat ze al vroeg in het seizoen naar Nederland komen. Maar hij ziet andere bedrijven in de regio ermee worstelen. Je merkt dat de huizenmarkt is aangetrokken en daardoor is er veel minder woonruimte beschikbaar voor arbeidsmigranten.

Ook uitzendbureau T&S in Waalwijk loopt tegen problemen aan. In die regio werken ongeveer 4500 tot 7000 mensen uit Oost-Europa, maar voor lang niet iedereen is plaats. "Arbeiders moeten soms twee keer een uur reizen om naar en van hun werk te komen", zegt Stef van Bladel. "We willen graag in de regio goede voorzieningen bieden, maar die zijn er niet."

Gemeenten

Gemeenten bepalen zelf hoe ze de woningen die bij hen beschikbaar komen verdelen. Daarbij maken ze keuzes tussen verschillende groepen, zoals asielzoekers, arbeidsmigranten en Nederlanders die op de wachtlijst staan. T&S ziet dat gemeenten soms huiverig zijn om arbeidsmigranten te huisvesten. Iedereen vindt het belangrijk, maar liever niet in de eigen voor- of achtertuin.

Gemeenten proberen werkgevers soms te helpen door hen toestemming te geven voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Zo heeft de gemeente Waalwijk onlangs vergunningen afgegeven voor twee initiatieven voor grootschalige huisvesting voor tientallen werknemers. Ook in andere gemeenten worden zulke plannen gerealiseerd, zoals in Helmond, Bergen op Zoom en Bodegraven.

 

Bron: NOS.nl

 


20-10-2016

BELANG VAN ARBEIDSMIGRANTEN, ECHT VAN DEZE TIJD

Het project 'Het Belang van Arbeidsmigranten' zal altijd bestaansrecht hebben. Die mening is Gregorz Czerwinski van het project toegedaan. "Er blijven steeds nieuwe arbeidsmigranten in de regio komen, daarnaast is ook de actuele situatie rondom vluchtelingen een thema om hierbij op te pakken", zo reageert hij. Dat het project 'leeft' dat is zeker. Met als basis Meterik is het project nu ook in de race voor 'Ere Polonus 2016'.

De nominatie voor 'Ere Polonus 2016' is op zich al een bekroning. "We helpen arbeidsmigranten op weg", aldus Gregorz. Daarnaast hebben we ook een faciliterende rol, zoals we bijvoorbeeld met onze kerk weten te bewerkstelligen met Meterik als centraal punt", aldus de Pool die al vele jaren in Sevenum woont en zich verbonden voelt met Horst aan de Maas.

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas vult Gregorz aan: "Ik vind deze nominatie fantastisch, vooral voor al die mensen in de samenleving, medewerkers van de gemeente en andere instanties, die deze manier van aanpak in Noord-Limburg, beginnend in Horst aan de Maas, op onze eigen manier hebben gedaan." Landelijk is er over deze aanpak ook wel eens kritiek geuit. "Na enige jaren blijkt dat we niet alleen vanuit de Poolse gemeenschap gewaardeerd worden, maar ook dat het Ministerie en het Rijk het een voorbeeld vinden." Vorig jaar maakte minister Lodewijk Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) nog de opmerking dat het project 'Het Belang van Arbeidsmigranten' als blauwdruk voor meerdere regio's in Nederland kan dienen.

De winnaar van Polonus 2016, waar de nominatie deel van uitmaakt, zal op 19 november in Aalsmeer bekendgemaakt worden.


12-10-2016

BUNSCHOTEN GAAT HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN STRENGER CONTROLEREN

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Bunschoten gaat strenger controleren of arbeidsmigranten en uitzendbureaus zich wel aan de regels houden. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen te veel arbeidsmigranten in een huis wonen. Het gaat met name om Poolse mensen.

Wethouder Nagel gaf woensdagavond tijdens een raadsvergadering toe dat er in het verleden fouten zijn gemaakt met de controles. "Nu blijkt dat de regels overtreden worden, moeten we dat dus gaan controleren", aldus de wethouder.

MAXIMUM
De regel is dat er maximaal vier arbeidsmigranten in een woning mogen wonen. Er kan een ontheffing aangevraagd worden, maar de gemeente heeft in het verleden slechts een handjevol ontheffingen gegeven. Uitzendbureaus en particulieren die toch meer dan vier arbeidsmigranten huisvesten zijn illegaal bezig zeggen verschillende fracties.

Ieder jaar neemt het aantal arbeidsmigranten in Bunschoten toe. Ondernemers omarmen de goedkope arbeidskrachten. Maar niet iedereen in het dorp is blij met de voornamelijk Poolse werknemers.

INCIDENTEN
Eerder dit jaar waren er een aantal geweldsincidenten en schietpartijen waarbij Polen betrokken waren. Dat was voor de SGP en de VVD reden om de gemeenteraad terug te roepen van vakantie.

"Dat extra debat heeft in ieder geval opgeleverd dat we nu weten dat de regels overtreden worden", zegt raadslid Rick Beukers (VVD). Volgens hem is het nu zaak dat de gemeente gaan handhaven en de controles gaat opschroeven.

CONVENANT
De gemeenteraad is na woensdagavond nog niet klaar met het dossier arbeidsmigratie. De gemeente werkt nog aan een convenant met de verschillende uitzendbureaus.

Burgemeester Van de Groep gaf eerder al aan dat de Poolse arbeidsmigranten veel drinken en dat dat één van de oorzaken van de incidenten is. Dat zullen ook onderwerpen zijn die mogelijk terugkomen in het convenant.
 


5-10-2016

Debat over arbeidsmigranten Bunschoten verzet

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het geplande debat over de problemen rond Poolse arbeidsmigranten in Bunschoten wordt verzet. Aanvankelijk zou de gemeenteraad woensdagavond over het onderwerp praten.

Het debat wordt verzet omdat uitzendbureau Covebo als inspreker op het laatste moment had afgezegd. Daardoor zou het debat naar het einde van de avond verplaatst worden, maar omdat de raad liever de tijd neemt voor het onderwerp, wordt het volgende week besproken.

Afgelopen zomer kwam de raad van Bunschoten vervroegd terug van zomerreces om over de problemen rond de Polen te praten. Aanleiding was toen een zware mishandeling in een woning. Meerdere politici vroegen het college toen om maatregelen te nemen om het aantal incidenten te beperken.

 


8-9-2016

Nederland heeft gekwalificeerde arbeidsmigranten hard nodig

Nederland heeft de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Vraag naar gekwalificeerd personeel
Volgens de denktank ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij. Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met 1 miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. 'De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod', aldus de OESO.

Arbeidsmigranten van buiten de EU
De OESO nam op verzoek van de Nederlandse overheid het beleid ten aanzien van arbeidsmigratie onder de loep. Daarbij werd de blik gericht op migratie van buiten de EU, aangezien EU-burgers recht hebben op vrij verkeer.

Uit het onderzoek bleek dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma's om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de denktank voor geïndustrialiseerde landen.

Inkomenseis kenniswerkers versoepelen?
Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken. Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: ANP

 


18-7-2016

OTTO: groter beroep op arbeidsmigranten

De Nederlandse arbeidsmarkt internationaliseert in hoog tempo en de vraag naar arbeidsmigranten zal toenemen.

Dat stelt OTTO Work Force in een toelichting op de publicatie van haar eerste arbeidsmarktrapportage.

Tekorten op de arbeidsmarkt
Frank van Gool, CEO OTTO Work Force: 'De komende jaren zal de Nederlandse arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Als de economische groei op het huidige niveau doorzet zal er in 2020 weer een tekort zijn aan arbeidskrachten. Je ziet dit nu al, arbeidsmigranten zijn een uitkomst voor het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen in de toekomst nog vaker structureel een beroep doen op arbeidsmigranten.'

Nederland niet in top-5
Het is een misvatting dat Nederland het meest aantrekkelijke land voor arbeidsmigranten is, zo stelt Van Gool: 'We denken vaak dat arbeidsmigranten in de rij staan om hier te komen werken, maar we staan niet eens in de top 5 van populaire Europese landen voor arbeidsmigranten. Daarom moeten we nu al alle ontwikkelingen in kaart brengen, op de toekomst voorsorteren en ons land aantrekkelijker maken voor deze migranten', aldus Van Gool.


OTTO Work Force zal voortaan ieder kwartaal met een rapportage komen over de laatste ontwikkelingen binnen de internationale arbeids- en flexmarkt. De eerste kwartaalrapportage vindt u hieronder als bijlage.

Bron: OTTO Work Force

Huisvesting-NederlandMarconiweg 22a
8071 RA  Nunspeet

0341 - 870031

 

In het kort...

Huisvesting NL is een professionele organisatie die zich bezig houdt met het huisvesten van arbeidsmigranten, studenten en overige bijzondere doelgroepen.

Neem contact op Huisvesting-Nederland
Marconiweg 22a
8071 RA  Nunspeet

Tel. 0341 - 870031
info@huisvesting-nederland.nl

© Copyright Huisvesting-Nederland | Website laten maken door: voordelig-online.nl